Language: 简体中文 English
Organizing Committee

Organizing Committee  (Ranking regardless)

Zhao Zhifu

Wang Jiaji

Zhang Yunling

Su Jianmin

Li Fuhe

Yao Weihai

Wang Caifeng

Zhang Chaozhong

Qing Xuemei

Liu Chao

Zhang Cheng

Jiang Fengying

Lang Senyang

Xu Lanping

He Jianhua

Liu Gang

Li Jiansheng

Chen Yulong

Zhao Peng

Xu Fengquan

Zhang Jie

Zhang Longsheng

Lu Wei

Wang Guiru

Bai Jie

Xiao Yi

Ding Wentao

Mao Kexiu

Zhang Chaoyang

Yang Yanmin

Qiu Jiazhen

Li Jian

Wang Jiandong

Yuan Chen

Piao Xingchun

Li Xinhong

Zhang Hui

Liu Hongliang

Wang Chunye

Cui Jiefeng

Fan Guiqing

Guang Zhong

Chao Jianfeng

 

 

COUNTDOWN
  • DAYS
  • HOURS
  • MINUTES
  • SECONDS
Key Dates

  Date

  September 13-16, 2017

  Abstract Submission Deadline

  June 15, 2017
  July 15, 2017

  Online Early-Bird Registration
  Deadline

  June 30, 2017

  July 31, 2017

  On-site Registration Dates

  September 13, 2017