Language: 简体中文 English
Academic Committee

Academic Committee   (in no particular order)

Chairman

Chiharu Kubo

  

Vice-Chairman

   

Amarendra N.Singh

  

Committee Member

Thomas Wise

Antonio Barbosa

Tatjana Sivik

Fiammetta Cosci

Hans Christian Deter

Hoyle Leigh

Don Lipsitt

Wolfram chüffel

Stephan Zipfel

Zhao Zhifu

Wu Aiqin

Xu Lanping

Wu Zhikun

Lang Senyang

Kong Junhui

Yuan Yonggui

Li Jiansheng

Cheng Wei

Wang Yuping

Li Shunmin

Li Yuehua

Liu Wen

Li Xiuyu

Wang Qi

Hong Wei

Huang Lizhong

Yan Hong

Jiao Yang

Ding Wentao

Jiang Liangzuo

Xie Yingzhen

Liu Hongwei

Yang Dongdong

Yang Qiuli

Guo Rongjun

Zhao Xudong

Chen Yulong

Liu Yujie

Ma Wenyou

Li Qinghe

Su He

Pei Lin

Su Jianmin

Zhang Ximing

Tang Lili

Wang Huanlin

Wang Xian

Shen Xiaoheng

Guo Shiquan

Dai Zhaoyu

Pang Tieling

Xu Jianyang

Qie Fengqing

Jiang Changqing

He Jianhua

Cao Jianxin

Wang Mingwei

Zhao Zhihong

Xu Jian

Yu Heming

Wang Chuanshe

Tang Qisheng

Wei Jing

Zou Jianhua

Guo Zhouke

Wei Wei

Ma Xin

Chen Kun

Wang Jiatong

Zou Yihuai

Ma Wenhui

Sun Tianfu

Zhang Liping

Zhang Bohua

Feng Xingzhong

Zhang Shengsheng

Mei Yan

Yu Xiaonian

Yang Fude

Li Junxiang

Wang Xinben

Xiao Changjiang

Qin Zhu

Liang Yonglin

Zhang Jie

Ma Liang

Zhong Jingbai

Wang Xueyi

Fan Jiping

Wang Xiaosha

Ke Yuhe

Geng Baqun

Nagong Bilige

Ding Hui

COUNTDOWN
  • DAYS
  • HOURS
  • MINUTES
  • SECONDS
Key Dates

  Date

  September 13-16, 2017

  Abstract Submission Deadline

  June 15, 2017
  July 15, 2017

  Online Early-Bird Registration
  Deadline

  June 30, 2017

  July 31, 2017

  On-site Registration Dates

  September 13, 2017