Language: 简体中文 English
Conference Presidium

Honorary Chairman of the AssemblyWang Jie

President of the AssemblyZhao Zhifu

Vice-ChairmanWu Aiqin

Presidium

Wang Jie

Zhao Zhifu

Yin Haibo

Lang Senyang

Hu Dayi

Wu Zhikui

Tang Xudong

Wang Jusheng

Xu Lanping

Wang Xiangqun

Jiang Hangqing

Yang Qiuli

Li Yuehua

Zhang Runling

Wang Mingwei

Li Fuhe

Su Jianmin

Liu Gang

Tang Qisheng

Guo Rongjun

Gao Ying

Chen Yulong

Li Jiansheng

Feng Xiujie

Li Qinghe

Qie Fengqin

Yan Hong

Li Li

Zhang Jie

Jiang Fengying

Cao Jianxin

Tian Jinzhou

Ma Wenyou

Chen Kun

Li Shunmin

Zhang Bohua

Kong Junhui

Tang Lili

Deng Yunlong

Ding Wentao

Zhang Haiying

Bai Wenpei

Li Xiuyu

Wang Jiaji

Yao Weihai

Zhang Ximing

Peng Guoqiu

Shi Jie

He Jianhua

Lv Luxian

Hu Peicheng

 Wei Jing

COUNTDOWN
  • DAYS
  • HOURS
  • MINUTES
  • SECONDS
Key Dates

  Date

  September 13-16, 2017

  Abstract Submission Deadline

  June 15, 2017
  July 15, 2017

  Online Early-Bird Registration
  Deadline

  June 30, 2017

  July 31, 2017

  On-site Registration Dates

  September 13, 2017